o nas

slovenská výroba,
škandinávske korene

Už viac ako 30 rokov pomáhame
chrániť hodnoty, na ktorých záleži.
V biznise aj v živote.

O spoločnosti Inovácie s tradíciou od roku 1991

Vďaka vývoju, neustálej inovácii a výrobe spoľahlivých produktov prispievame k zvyšovaniu kvality života na Slovensku aj vo svete.

Naše zariadenia zabezpečujú identifikáciu osôb pri vstupnej kontrole do objektov a na pracoviská. Chránia cenný majetok i know-how. Strážia kvalitu pracovného výkonu a verejného zdravia. Podieľajú sa na fungovaní zložitých bezpečnostných systémov štátnej infraštruktúry. Prinášajú pocit istoty – pocit, ktorý je OK.

Do ich výroby transformujeme našu skúsenosť a vnášame chuť usilovať sa o bezpečnejší zajtrajšok. Našim partnerom neponúkame iba hardware, ale spoluprácu, o ktorú sa môžu oprieť. 

Spoločnosť CONTAL OK, spol. s r.o. bola založená 29. marca 1991 ako súkromná spoločnosť so 100% zahraničnou majetkovou účasťou. V dobe vzniku bola zakladateľom a jediným vlastníkom švédska spoločnosť Contal AB, Gothenburg. V súčasnosti vlastní CONTAL OK slovenská spoločnosť HOUR.

  • 1991 Založenie spoločnosti
  • 1993 Vývoj a výroba riadiacich a bezpečnostných systémov
  • 2000 Obchodné a vývojové oddelenie pre domáci trh
  • 2003 Vývoj dochádzkového, stravného a návštevného systému
  • 2009 Vývoj nového prístupového a zabezpečovacieho systému
  • 2015 Rozšírenie obchodného oddelenia spoločnosti
  • 2019 Vlastníkom CONTAL OK sa stala spoločnosť HOUR

Váš OK partner Naše fungovanie, spoluprácu a unikátny biznis prístup staviame na hodnotách, ktorým veríme.

Spoľahlivosť

Vždy sa vieme prispôsobiť a reagujeme adresne a načas.

Rešpekt

Spoluprácu staviame na vzájomnej dôvere a otvorenej komunikácii.   

Kvalita

Požiadavky vždy počúvame a precízne realizujeme každý detail.

Transparentnosť

Informácie zdieľame a otvorene komunikujeme o každej zmene.

Ľudskosť

Za každým zariadením sa ukrýva človek a hodnoty, na ktorých nám záleží.

CTA o nas

CONTAL OK ZARIADENIA

Zariadenia pre zabezpečenie budov, objektov a kritickej komunikácie  dokážeme vyrobiť na mieru a podľa vašej potreby.

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Jazyková mutácia / Select site language