DCU-E Dverná a alarmová jednotka

Popis

DCU-E (Door Control Unit) je dverná a alarmová jednotka pre prístupové a zabezpečovacie systémy.

DCU-E je základným akčným prvkom prístupového a zabezpečovacieho systému. Ovláda prvky dverného prostredia a monitoruje stavy alarmových zón.

Digitálne vstupy DCU-E slúžia na pripojenie tlačidiel, pohybových detektorov, monitorovacích kontaktov a iných vstupných prvkov dverného prostredia. K reléovým výstupom sú pripojené zámky, pohony dverí, sirény a pod., ktoré DCU-E ovláda podľa príkazov z nadradenej CCU (Central Control Unit). K DCU-E sa po linke RS485 pripájajú čítače identifikačných kariet (CCR, Contal Card R

Vlastnosti

  • Možnosť rozšírenia o ďalšie vstupy a výstupy
  • Oddelené napájanie ovládaných prvkov
  • Napäťovo vyvážené vstupy
  • Nastaviteľné kontakty - NC/NO, 
    potenciálový/bezpotenciálový

Technické údaje

Napájacie napätie 24 Vdc + 15%
Prúdový odber Typický 50 mA
Maximálny 100 mA
Komunikácia s CCU LON
Stenový kontakt Áno
Vstupy 8 digitálnych
Výstupy 4 reléové
Komunikácia s čítačmi RS485
Počet pripojených čítačov 2
Krytie IP41
Rozmery 189x198x52 mm
Hmotnosť 1 000 g
Farba Sivá RAL7035

Produktový list

CTA HP

Contal OK

Špecializujeme sa na vývoj, výrobu a dodanie zariadení pre zabezpečenie objektov, budov a kritickej infraštruktúry.

Sme slovenská firma s presahom na zahraničný trh.

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Jazyková mutácia / Select site language