Prístupový systém – na detailoch záleží

Ak chcete chrániť svoj majetok a hodnoty, zamerajte sa na detaily. Ak sa rozhodnete implementovať prístupový systém,  využite všetky jeho možnosti. Prístupový systém je prostriedkom pre riadenie a monitorovanie pohybu osôb v objekte alebo v celom areáli vašej spoločnosti. Nový nástroj, ktorý v prípade úspešnej implementácie získate, zjednoduší pracovné procesy a vytvorí priestor pre rozvoj a kontrolu vášho podnikania.

Pod pojmom prístupový systém nemáme na mysli čítačku na dverách bez možnosti monitorovania stavu dverí s oprávnením vstupu pre všetkých zamestnancov (nezriedka aj bývalých) s platnosťou po dobu 365 dní v roku a 24 hodín denne. Hovoríme o komplexnom systéme, ktorý ponúka viacúrovňovú autentifikáciu osôb, riadenie prístupu v čase podľa kalendára a presných denných plánov. O nástroji, ktorý vás informuje, že niekto zabudol zatvoriť dvere alebo sa pokúšal vstúpiť do chránených priestorov. Takýto systém vďaka samodiagnostickým prvkom dokáže upozorniť používateľa na možné riziko vzniku bezpečnostného problému a spoľahlivo funguje aj v autonómnom režime.

Investícia do vášho podnikania môže mať rôzne formy a prístupový systém patrí k tým základným.  A napokon, aby sme nezabudli, chránite ešte niečo dôležitejšie ako svoj majetok, chránite svojich zamestnancov...


17. 6. 2019 PM profile Peter Melišík Zdieľať odkaz:

CTA HP

Contal OK

Špecializujeme sa na vývoj, výrobu a dodanie zariadení pre zabezpečenie objektov, budov a kritickej infraštruktúry.

Sme slovenská firma s presahom na zahraničný trh.

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Jazyková mutácia / Select site language