Pátracia akcia: Odhaľte, kto je zodpovedný za chybovosť vo výrobe

Výrobný proces so sebou často prináša nečakané situácie, zabezpečiť plynulosť výroby je tak poriadna výzva. Kvalita a efektivita práce patria vo výrobe k tým najdôležitejším prvkom, ktoré majú vplyv na celkový výsledok práce.

Jedným z častých problémom je chybovosť, kvôli ktorej sa proces zbytočne komplikuje, spomaľuje a v konečnom dôsledku zvyšuje náklady. 

Najväčší problém spôsobuje vypátranie, v ktorej časti výrobného procesu dochádza k chybe. A to najmä vtedy, keď dochádza k rotáciám na pracovných pozíciách. Ako odhaliť, pri ktorej pracovnej operácii dochádza k jednotlivým chybám? Sú spôsobené konkrétnymi zamestnancami, strojom alebo pracovným postupom? Kedy k daným chybám dochádza najčastejšie? A práve so zodpovedaním týchto otázok vám vieme pomôcť my.

Zodpovednosť za škodu

Ak spôsobí zamestnanec pri plnení pracovných úloh zamestnávateľovi škodu, nesie za to zodpovednosť. Sú tu však podmienky, ktoré musia byť splnené. Škoda musí byť zavinená porušením povinností pri plnení pracovných úloh, prípadne v priamej súvislosti s nimi. To znamená pri úkonoch potrebných na výkon práce alebo úkonoch potrebných pred začiatkom alebo po skončení práce.

Dokazovanie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom je určené skôr do rúk firemných právnikov. Navyše v praxi je veľmi nepravdepodobné, že dôjde k zosobneniu škody. Ak firma identifikuje konkrétneho zamestnanca, ktorý nepodarky spôsobuje, rieši sa to najskôr jeho preškolením či presunutím na inú, vhodnejšiu pozíciu.

Nech to už vo svojej firme riešite akokoľvek, základom je vždy zistiť, ktorý zamestnanec je zodpovedný za nepodarky. A s tým vám vieme pomôcť my.

Ako identifikovať zamestnanca zodpovedného za škodu?

Presná evidencia zamestnancov na pozícii môže predstavovať výraznú pomoc pri zisťovaní, kde nastáva chyba. Až následne je možné vyvodzovať závery, nápravu zo strany zamestnávateľa či prípadné sankcie pre zamestnanca.

K chybovosti môže totiž dochádzať nielen z nedbalosti či zlého úmyslu zamestnancov, ale napríklad aj kvôli ich nedostatočnému zaškoleniu. A to najmä na tých pracovných pozíciách, kde sa vyžadujú špeciálne znalosti či odbornosť, a sú bez supervízie.

Na získanie dostatočného prehľadu o zamestnancoch vo výrobe je potrebný identifikačný systém, zaznamenávajúci na akej pozícii sa ktorý zamestnanec nachádzal v danom čase. Aj pre takéto potreby sme vytvorili Systém pre registráciu zamestnancov na pracovnej pozícii Contal Timetec Production.

S naším systémom môžete kontrolovať efektivitu práce, ale aj kontrolovať jej kvalitu. Umožňuje totiž spárovať výrobok so zamestnancom, ktorý ho vyrobil, a tak odhaliť príčinu chybovosti (systém alebo zamestnanec).

Contal Timetec Production

Ide o systém, ktorý eviduje prítomnosť zamestnancov na jednotlivých pracovných pozíciách. Prostredníctvom neho firma získa podrobný prehľad o tom, na ktorej pracovnej pozícii a ako dlho sa daný zamestnanec nachádza.

Contal Timetec Production zefektívňuje výrobný proces tak, že pomáha správne využívať dostupné zdroje, dosahovať požadovanú kvalitu výrobku a zároveň chrániť zdravie zamestnancov. Umožňuje zobraziť históriu pozície, takže spoločnosť presne vie, kto a ako dlho obsluhoval daný stroj. Ak je nastavená dĺžka pracovného cyklu, resp. sú zadané požadované zručnosti na danú pozíciu, vďaka čítačkám kariet sa na pracovnú pozíciu dostane len povolená osobcontal100Rt##-oOp8a.

S nástrojom Contal Timetec Production prebieha riadenie výroby, jednotlivých procesov a dodržiavanie pravidiel BOZP oveľa jednoduchšie. Viac o tom, ako sme náš systém aplikovali vo výrobnej spoločnosti sa dozviete v prípadovej štúdii.

Vlastnosti Contal Timetec Production

  • Aktuálny prehľad obsadenosti pracovných pozícií
  • Unikátne čítačky umožňujúce kontinuálne čítanie identifikačných karietcontal100Rt##-oOp8
  • Jednoduchá správa systému v prostredí webového klienta
  • Tvorba individuálnych grafických prehľadov pre zobrazenie na LED paneloch
  • Grafická vizualizácia systému
  • Definícia zručností potrebných pre prácu na danej pozícii
  • Nastavenie pravidiel BOZP
  • Nastavenie dĺžky pracovného cyklu
  • Ovládanie externých zariadení
  • Export údajov do výrobných systémov
Foto: pixabay.com, pexels.com

28. 9. 2021 Zdieľať odkaz:

CTA HP

Contal OK

Špecializujeme sa na vývoj, výrobu a dodanie zariadení pre zabezpečenie objektov, budov a kritickej infraštruktúry.

Sme slovenská firma s presahom na zahraničný trh.

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Jazyková mutácia / Select site language