Je vaša identifikačná karta bezpečná?

Pri výbere dochádzkového alebo prístupového systému je okrem iných kritérií dôležité zvoliť vhodný typ identifikačných kariet. Na Slovensku sa v riešeniach pre oblasti HR a bezpečnosti budov používa niekoľko typov identifikačných kariet, ale nie všetky sú rovnako bezpečné. Stále najviac rozšírená technológia používa takzvané read only karty, teda karty s pevným identifikátorom, ktorý nie je možné zmeniť. Problémom pri týchto kartách však je, že identifikátor karty je veľmi jednoduché kopírovať a karty „naklonovať“.

Existujú aj iné technológie, ktoré výrazne zvyšujú celkovú bezpečnosť riešení, ktorých sú súčasťou. Tieto technológie umožňujú vami zvolený identifikátor alebo informáciu zapísať do pamäte karty. Zápis je možný len pomocou zapisovacieho kľúča, ktorý si môžete vytvoriť, alebo oň požiadate dodávateľa kariet. Na čítanie zapísaných údajov slúžia potom čítacie kľúče. Ide teda o vysoko bezpečný kryptovaný prenos informácií z identifikačnej karty do príslušnej softvérovej aplikácie. Navyše tieto karty sú multiaplikačné, čo znamená, že do rôznych častí pamäte karty, takzvaných sektorov, môže zapisovať a následne z nich čítať informácie nezávisle viacero aplikácií.

V súčasnosti sa v mnohých spoločnostiach vykonávajú interné či externé bezpečnostné audity týkajúce sa nielen ochrany hmotného majetku, ale aj duševného vlastníctva. Ako príklady je možné uviesť vývoj rôznych zariadení, komponentov a podobne. Preto je dnes na mieste položiť si otázku: Je identifikačná karta, ktorú používame, skutočne bezpečná?


14. 6. 2019 PM profile Peter Melišík Zdieľať odkaz:

CTA HP

Contal OK

Špecializujeme sa na vývoj, výrobu a dodanie zariadení pre zabezpečenie objektov, budov a kritickej infraštruktúry.

Sme slovenská firma s presahom na zahraničný trh.

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Jazyková mutácia / Select site language